024-8587 8688
CLB HUNA SIS - TÀU HỎA THOMAS
Xịch, xịch, xịch Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau Người đi đầu là chú lái tàu Còn phía sau cháu nối đuôi nhau Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai. Xịch, xịch, xịch Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau Người đi đầu là chú lái tàu Còn phía sau cháu nối đuôi nhau Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai 
Chắc các bạn cũng đoán ra chủ để học tập hôm nay của các bạn nhỏ tại CLB Huna SIS rồi. Đó chính là Cùng tìm hiểu về chiếc tàu hỏa đấyCả lớp hăng say tìm hiểu về tàu hỏa ThomasYi Nou đang say sưa lắp ráp

Một bạn nữ rất xinh xắn và là một trong những bạn lắp ráp nhanh của lớp - bạn í tên là Minh Thu

Chúng mình cùng làm việc nhóm nèKhông khí làm việc rất hăng say nhé
 
Hỗ trợ trực tuyến